Присаждане на Коса

Какво е PERCUTANEOUS TECHNİQUE? Техниката на трансплантацията на коса позволява присаждане на 5.500 микроприсадки (12.500 – 15.000 космени фоликула) в рамките на еднодневно присаждане. Изборът на всички пациенти на Здравна Група estethica посочва, че методът на присаждане и техниката на специализирания екип е основен фактор за желан резултат

Присаждане на коса

Успешните резултати в световен мащаб на техниката на присаждане на коса PERCUTANEOUS TECHNİQUE са основна причина методът да бъде избор и на Здравна Група estethica в присаждането на коса.

Елитни клиники в Америка разработват и прилагат PERCUTANEOUS TECHNİQUE на пациенти, които не желаят да поемат рискове със стандартната процедура и очакват висококачествени, естествени, видими резултати.

Присаждаждането на коса се състои от няколко основни етапа - извличането на космените фоликули, изграждане на микроканали в реципиентната област и трансплантация на присадките. 

 Извличане на присадките - FUE Follicular Unit Extraction

Какво представлява метода за извличане на присадките FUE Follicular Unit Extraction и защо е толкова ефективен?

Както се разбира и от името на процедурата, техниката за правилно извличане на фоликулярни единици от донорската област на главата, без да се нараняват корените на космените фоликули, запазвайки останалата част от косата непокътаната, се нарича Follicular Unit Extraction или FUE. Техниката е изключително популярна поради естеството на операцията :

 • Използва се локална анестезия и пациентът е буден по време на интервенцията. Той не изпитва болка или дискомфорт след поставянето на локалната анестезия. Остава в легнало положение, гледа телевизия, слуша музика и си почива по време на цялата операция. Не се налага потавяне на обща анестезия.
 • Изледванията се правят в болницата преди самото присаждане. Не се налага предоперативна консултация с личен лекар, освен ако пациентът няма изразени здравословни проблеми – високо кръвно налягане или редовно приемани медикаменти.
 • Извличането на фоликулярните единици позволява, след процес на стерилизация, разпределянето им на групи микроприсадки, които да бъдат прецизно разположени в реципиентната област.
 • Косата в донорската област не се наранява и това позволява повторно извличане на присадки в идните години или при желанието на пациента  да постигне допълнителна гъстота

Екстракция на фоликулярните единици (FUE) 
Екстракция или извличането на фоликулярните единици се осъществява благодарение на нискоскоростен микромотор, който прецизно отстранява групите микроприсадки от запазената донорска област на скалпа.  Тези 1, 2, 3 и 4 групи от присадки (наречени фоликулярни единици) след това се трансплантират в областта на оплешивяване на пациента или реципиентната област/зона.

 
Независимо дали е поради  липсата на линеен белег, свързан с традиционната трансплантация на космени фоликулярни единици чрез събиране на ленти или FUT, нейната по-малко инвазивна природа и потенциално по-бърз възстановителен период, FUE е най – популярната техника за присаждане на коса. Прилагането й се е увеличило значително през последните няколко години.

Колкото по-осъвършенстван е прилащия екип и практиката му, толкова по-добри резултати получаваме от присаждането. Голям екип с подробно обучение в Турция, Меката на присаждането на коса в наши дни, е предимство. Поради ръчното присаждане и извличане техниката на екипа е от основно значение за успешните резултати.

FUT vs FUE: Сравнение на FUE със стандартната процедура FUT

Екстракцията на фоликулярните единици (FUE) и трансплантацията на фоликулярни единици (FUT) понякога погрешно се разглеждат като противоположни техники за трансплантация на коса. FUE всъщност е подтип на FUT, където фоликулярните единици се екстрадират директно от скалпа, вместо да се подлага микроскопично разрязване на тъкан от скалпа и нейното присаждане в реципиентната зона. По този начин, по време на метода FUT, отделни фоликулярни единици могат да бъдат получени по един от двата начина - или чрез събиране на ленти коса чрез минимална дисекция или чрез техниката FUE.

Когато се правят сравнения между FUT и FUE, това, което наистина се сравнява, е начина, по който се извличат фоликулярните единици (извличане на фоликулярни единици и дисекция). Видът на присадките и процеса за трансплантирането им в реципиентната зона са еднакви.

Резултатите, получени от съвременните FUE трансплантации  са по-естествени, гъстотата е повишена, посоката на растеж на присадената коса е регулирана при единичното присаждане на микроприсадките.


Как се извършва трансплантацията на коса FUE?

По време на процедурата на извличане на присадките от фоликулярни единици (групи от 1, 2, 3 или 4 микроприсадки, естествено разположени в скалпа) се събират една по една с помощта на нискоскоростен микромотор, обикновено вариращ от 0,7 до 1 милиметър в размер. Присадките се извлича от донорската област, където е препоръчително да се обръсне главата на пациента, за да се осигури максимална оперативност на специалистите от екипа. 

Вижте видеоклипа по-долу, за да научите как се изпълнява тази минимално инвазивна процедура за трансплантация на коса:

Фоликулярните единици (наречени присадки) се извличат от зоните с резистентност към DHT отстрани и отзад на скалпа (наречена донорска зона) в многоетапен процес. Микромотори с ниска скорост на извличането позволяват прецизното извличане на присадките поединично, без да нарушават цялостта както на корените, така и на здравата коса в зоната.

След извличането фоликулярната единица е отделена от околните тъкани, разпределена на миркоприсадки и стерилизирана преди поставянето й в реципиентната зона.  

Малката следа, останала от извлечените фоликули, заздравява през следващите няколко дни.

Техниката спомага за бързото възстановяване на донорската зона, което прави белезите по-малки и по-малко забележими. Операцията FUE обикновено завършва със стотици малки, кръгли, бели белези, които са неоткриваеми с просто око, дори когато косата на пациента е късо подстригана.

Всеки фоликулярен блок се поставя грижливо в малки приемни разрези- канали, предварително изготвени от лекаря в зоната на оплешивяване на скалпа. Поставянето обикновено се извършва с помощта на форцепс на ръка.

Извелчените присадки, които не са незабавно трансплантирани, са внимателно поставени във физиологичен разтвор. Алтернативни субстанции за запазване на присадките са  тези  богати на хранителни вещества и антиоксиданти или PRP. Запазващите субстанции предотвратяват дехидратацията на фоликулярните единици и запазват жизненоспособността им.

ЕКИПЪТ НА ПРИСАЖДАНЕТО

Лекарят може да избере лидера на екипа по трансплантацията да осъществи присаждането или един от квалифицираните членове на екипа. Екстракцията се провежда от лекар, а понякога и от квалифициран техник. Всеки един член на екипа е подробно обучен в присаждането на коса с необходимия стаж в тази специфична медицинска практика. Обучението се осъществява от лидера на екипа в Истанбул, който разработва и подобрява техниката PERCUTANEOUS TECHNİQUE. Всеки един член на екипа за присаждане на коса получава сертификат за професионална квалификация преди да започне самостоятелно присаждане. Екипът от квалифицирани здравни служители разпределя всяка част от процеса на присаждане според броя присадки и гъстотата им.

FUT vs FUE: Сравнение на FUE със стандартната процедура FUT

Екстракцията на фоликулярните единици (FUE) и трансплантацията на фоликулярни единици (FUT) понякога погрешно се разглеждат като противоположни техники за трансплантация на коса. FUE всъщност е подтип на FUT, където фоликулярните единици се екстрадират директно от скалпа, вместо да се подлага микроскопично разрязване на тъкан от скалпа и нейното присаждане в реципиентната зона. По този начин, по време на метода FUT, отделни фоликулярни единици могат да бъдат получени по един от двата начина - или чрез събиране на ленти коса чрез минимална дисекция или чрез техниката FUE.

Когато се правят сравнения между FUT и FUE, това, което наистина се сравнява, е начина, по който се извличат фоликулярните единици (извличане на фоликулярни единици и дисекция). Видът на присадките и процеса за трансплантирането им в реципиентната зона са еднакви.

Резултатите, получени от съвременните FUE трансплантации  са по-естествени, гъстотата е повишена, посоката на растеж на присадената коса е регулирана при единичното присаждане на микроприсадките.


Как се извършва трансплантацията на коса FUE?

По време на процедурата на извличане на присадките от фоликулярни единици (групи от 1, 2, 3 или 4 микроприсадки, естествено разположени в скалпа) се събират една по една с помощта на нискоскоростен микромотор, обикновено вариращ от 0,7 до 1 милиметър в размер. Присадките се извлича от донорската област, където е препоръчително да се обръсне главата на пациента, за да се осигури максимална оперативност на специалистите от екипа. 

Вижте видеоклипа по-долу, за да научите как се изпълнява тази минимално инвазивна процедура за трансплантация на коса:

Фоликулярните единици (наречени присадки) се извличат от зоните с резистентност към DHT отстрани и отзад на скалпа (наречена донорска зона) в многоетапен процес. Микромотори с ниска скорост на извличането позволяват прецизното извличане на присадките поединично, без да нарушават цялостта както на корените, така и на здравата коса в зоната.

След извличането фоликулярната единица е отделена от околните тъкани, разпределена на миркоприсадки и стерилизирана преди поставянето й в реципиентната зона.  

Малката следа, останала от извлечените фоликули, заздравява през следващите няколко дни.

Техниката спомага за бързото възстановяване на донорската зона, което прави белезите по-малки и по-малко забележими. Операцията FUE обикновено завършва със стотици малки, кръгли, бели белези, които са неоткриваеми с просто око, дори когато косата на пациента е късо подстригана.

Всеки фоликулярен блок се поставя грижливо в малки приемни разрези- канали, предварително изготвени от лекаря в зоната на оплешивяване на скалпа. Поставянето обикновено се извършва с помощта на форцепс на ръка.

Извелчените присадки, които не са незабавно трансплантирани, са внимателно поставени във физиологичен разтвор. Алтернативни субстанции за запазване на присадките са  тези  богати на хранителни вещества и антиоксиданти или PRP. Запазващите субстанции предотвратяват дехидратацията на фоликулярните единици и запазват жизненоспособността им.

ЕКИПЪТ НА ПРИСАЖДАНЕТО

Лекарят може да избере лидера на екипа по трансплантацията да осъществи присаждането или един от квалифицираните членове на екипа. Екстракцията се провежда от лекар, а понякога и от квалифициран техник. Всеки един член на екипа е подробно обучен в присаждането на коса с необходимия стаж в тази специфична медицинска практика. Обучението се осъществява от лидера на екипа в Истанбул, който разработва и подобрява техниката PERCUTANEOUS TECHNİQUE. Всеки един член на екипа за присаждане на коса получава сертификат за професионална квалификация преди да започне самостоятелно присаждане. Екипът от квалифицирани здравни служители разпределя всяка част от процеса на присаждане според броя присадки и гъстотата им.

ЗАЩО FUE?

FUE извличането на коса: По-малко инвазивна процедура

За разлика от трансплантация за фоликулярни единици FUT, където "лента" от кожата с фоликулярните единици се отстранява, разпределя и раната е затворена с шевна техника, FUE присадките не нарушават цялостта на околните тъкани като се извличат индивидуално.

Намалява белезите и способността на тъканите да регенерират

Заедно със своя по-малко инвазивен характер FUE отстравява "линейния белег" присъщ за FUT. Въпреки че много талантливи лекари в трансплантацията на коса са в състояние да произведат почти неоткриваеми белези с най-модерните техники като trichophytic закриване, тънкия, линеен белег в слепоочната област (над ушите) и тила (задната част на главата) е видим. Освен това, оперативната инвазивна същност на присаждането FUT изисква оперативна интервенция в обща анестезия, по-обхватен и продължителен заздравителен процес, както и по–висока вероятност от усложнения.

В пъти по-бързо възстановяване и намаляване на следоперативната болка

Повечето лекари са съгласни, че по-малко инвазивната същност на FUE трансплантацията на коса води до по-бързо възстановяване. Поради липсата на конци и рана в реципиентната зона, FUE обикновено създава по-малко болка и дискомфорт за пациентите.

Пациентите спят по-добре след операцията и  се връщат към ежедневните си дейности много скоро.

Резюме на Лечението

 • За oперацията
  Присаждане на коса
 • Времетраене
  6-8 часа
 • Анестезия
  Локална анестезия
 • Период на чувствителност
  -
 • Обратно на работа
  На същия ден
 • Възстановяване и физическа активност
  10 дни
 • Устойчивост на резултатите
  Постоянен резултат
 • Престой в болницата
  -

ВАЖНО: Всеки е уникален. Това означава, че периодите на чувствителност, плановете за лечение, резултатите от лечението и тяхната продължителност варират от пациент на пациент. Информацията на тази страница се основава на резултати от медицинската практика. За по-точна информация се консултирайте с нашите експерти.

Често задавани въпроси

Благодарение на употребата на безболезнено и безиглено устройство за анестезия процедурата е безболезнена. Дискомрофт се усеща само в момента на инфузия на анесезилогичния компонент, който създава парене на скалпа до две - три минути. След което цялата процедура е изключително комфортна и преминава леко.
Присадените космени фоликули са част от естествента коса на пациента. Те растат, подстригват се и се боядисват като естествената коса.
Присадената коса е защитена от хормона на косопада, поради тази причина се запазва с времето.

Преди и След

Снимки преди и след на пациенти на Здравна Група estethica

Пакети All Inclusive

Запознайте се сDr.estethica

За безплатна консултация с лекар, моля, попълнете формуляра

Попълнете формуляра Ние ще Ви звъннем

 • Ние ще Ви звъннем